عزیزانی که دوست دارن به پیشرفت این سایت کمک کنند هر مبلغی که در توانشون هست میتونن برای هزینه های جاری سایت به ما کمک مالی کنند کمک  شما هر چقدر باشه برای ما ارزش داره. البته دوستانی هم که سفارش برنامه دادند از این طریق میتونن مبالغ رو به صورت آنلاین انتقال بدهند.

 

[jahanpay]