دانلود TMS VCL Subscription June 2014 FullSource

دانلود مجموعه کامپوننت Vcl شرکت TMS

این مجموعه شامل کامپوننت های زیر میباشد :

 • TMS Component Pack 7.4.2.0 FullSource (D5-DXE6)
  Over 360 productivity VCL components, including grids, Office 2003/2007/2010 toolbar/ribbon bar, planning, scheduling, calendars, advanced edit controls, web update, enhanced listbox, treeview, combos, CAB file handling, and so much more …

 • TMS Cloud Pack 2.5.0.0 FullSource (D2011-DXE6)
  Seamless access to cloud services from Windows applications.

 • TMS Advanced Charts 3.8.0.3 FullSource (D6-DXE6)
  Fast multipane financial graphs & 2D feature rich charting components. Includes a wide range of 2D chart types: Line, Bar, Area, Pie, Donut, Band, Stacked Bars, Stacked Area, OHLC, CandleStick, Histogram, Bubble, Error, … in one or multiple panes with scrolling, scaling, splitter, drag & drop, synchronized scrolling with mouse or keyboard

 • TMS WebGMaps 1.9.5.0 FullSource (D7-DXE6)
  VCL Component with extensive configurability for integrating Google Maps in Delphi & C++Builder.

 • TMS WebOSMaps 1.3.0.0 FullSource (D2007-DXE6)
  Mapping component to integrate, display & control OpenStreetMaps in VCL Windows applications

 • TMS FlexCel VCL 6.3 FullSource (DXE-DXE6)
  Powerful suite of components for cross platform native Excel file report generation and Excel file manipulation. Create Excel reports, read Excel files, update Excel files without needing Excel to be installed on your machine.

 • TMS Scripter 6.3.1 FullSource (D7-DXE6)
  Native VCL scripting engine for Pascal and Basic with debugger. By building scripting support into your applications, you can provide a high degree of configurability, flexibility and automation control in your applications.

 • TMS Query Studio 1.8.1 FullSource (D7-DXE6)
  Query Studio provides an easy way to give users access to powerful queries without requiring any knowledge about SQL. Users can setup complex queries in an almost natural language way with Query Studio. Dropping the component VisualQuery on the form and connect to the database opens the visual query power of Query Studio.

 • TMS Unicode Component Pack 2.0.0.0 FullSource (D6-DXE6)
  A library with over 50 components enabling you to add Unicode support in your Delphi & C++Builder applications. Includes Unicode replacement components for most of the standard controls.

 • TMS GUIMotions 1.9.0.0 FullSource (D5-DXE6)
  Create spectacular 3D animated user experiences in your Delphi applications. Offers 8 different animation modes for images, glyphs, controls.

 • TMS Async32 1.9.0.0 FullSource (D6-DXE6)
  Light-weight, fast and easy to use serial communications, with support for direct RS232 communication, modem, terminal, X – Y – Z Modem protocol support

 • TMS Plugin Framework 6.2.0 FullSource (D5-DXE6)
  The TMS Plugin Framework offers an architecture for breaking large applications into multiple dynamically loadable packages. This reduces filesize for sending updates by sending only plugin updates or allows distribution of specific functionality modules to a selected group of customers only.

 • TMS Security System 2.7 FullSource (D6-DXE6)
  The TMS Security System facilitates the definition of user rights on a menu or form level. The user management features rely on user/group profiles stored in a database. The users can be grouped and can inherit rights allowing to integrate a highly sophisticated and close grained user management into your application. Only if the user has been granted the specific right by the administrator he can see or use the specific function assigned by the administrator.

 • TMS Skin Factory 1.7.0 FullSource (D5-DXE6)
  Gives your applications skinning capabilities in a breeze. Why using the old boring Windows styled forms when you can design your own, fancy, modern looking, user-interface.

 • TMS Mail Merge Wizards 1.3 FullSource (D5-D2010)
  Component set allowing to add mailmerge support for Word 95, Word 97, Word 2000, Word XP, WordPerfect 7, WordPerfect 8 and WordPerfect 2000 to be added in your applications quickly and easily.

 • TMS CETools 1.9.0.0 FullSource (D5-DXE6)
  12 Components to enable seamless connectivity between your applications and Pocket PC devices. Copy files, read and write the Pocket PC built-in Contacts, Tasks, Appointments databases, access the Pocket PC registry and more …

 • TMS Instrumentation Workshop 1.9.0.0 FullSource (D5-DXE6)
  A library with over 80 components enabling you to create professional looking instrumentation and multimedia applications with digital components like leds, scopes, banners, sliders, knob controls, buttons, meters, high performance timers and much more …

 • TMS Workflow Studio 1.9.2 FullSource (D7-DXE6)
  Workflow Studio is a Delphi VCL framework for Business Process Management (BPM). With Workflow Studio you can easily add workflow and BPM capabilities to your application,by allowing you or your end-user to create workflow definitions and running them.

 • TMS Diagram Studio 4.6.1 FullSource (D7-DXE6)
  Add diagram and flowchart capabilities to your application. Diagram Studio provides MS Visio-like interface for building diagrams and flowcharts at runtime, including predefined blocks and open architecture for adding your own blocks.

 • TMS MultiTouch 2011 FullSource (D2010-DXE3)
  SDK to create immersive interactive multimedia applications or public point of sale touch based information systems.

برای دیدن جزئیات بیشتر می توانید به اینجا مراجعه نمائید.

دانلود نسخه کرک شده برای : Delphi 5,6,7,2007,2009,2010,XE,XE2,XE3,XE4,XE5,XE6 & C++Builder

ورژن: TMS VCL Subscription June 2014 FullSource

محصول کشور : بلژیک

وب سایت شرکت سازنده

حجم فایل : 376.36 مگابایت

پسوند فایل : Rar